DBD: Crumbling Imperium – Återkallande

Vid 22. Juli, återkallande hennes nya album „Stor är vår Sin“ publiceras och från och med nu kan du ladda ner följande Lyric-Video sången „Crumbling Imperium“…

video Miniatyr
Revocation "Crumbling Imperium" (TEXT VIDEO)

DBD: monolitisk okunnighet – Återkallande

För deras kommande album „Stor är vår Sin“ Återkallande med nuvarande „monolitisk okunnighet“ en audio bite, själva skivan kommer att släppas på 22. September. Här för dig Lyric-Video

video Miniatyr
Revocation "Monolithic Ignorance" (TEXT VIDEO)