DBD: Jesus‘ Dess – Placebo

Zum 20-jährige Bandjubiläum von Placebo gibts im Oktober eine 36 Spåra stark retrospektiv „En plats för oss att drömma“ och en stor turné runt om i världen. Här Video för en person „Jesus‘ Dess“ Joe Connor. Klämman producerades i Sardinien och stranden utförandet av bandet är i detta fall visuellt i kombination med traditionella sardiska karneval siffror i Horn djurmasker och fårskinn…

video Miniatyr
Placebo - Jesus' Dess