Pinky und Brain: Diktatorsong

Vänner, gånger här kommer vi igen vår utbildningsuppdrag, och låt den Pinky och Brain diktaturen i 1:50 perfekt förklara…

video Miniatyr
NWO for Dummies - Pinky und Brain - Diktatorsong