DBD: Detta är inte A Love Song – BNP

naglar

Detta är inte A Love Song

Glad att ha
Inte för att inte ha
Storföretagen är
Mycket klokt
I’m crossing over into
Ange pris

Detta är inte A Love Song
Detta är inte A Love Song
Detta är inte A Love Song
Detta är inte A Love Song

I’m adaptable
Och jag gillar min roll
I’m getting better and better
Och jag har ett nytt mål
I’m changing my ways
Där pengar gäller
Detta är inte A Love Song

Detta är inte A Love Song
Detta är inte A Love Song
Detta är inte A Love Song
Detta är inte A Love Song

I’m going over to the over side
I’m happy to have
Inte för att inte ha
Storföretagen är
Mycket klokt
I’m inside free
Näringsliv

Detta är inte A Love Song
Detta är inte A Love Song
Detta är inte A Love Song
Detta är inte A Love Song

Inte tv
Bakom ridån
Ur skåpet
Du tar det första tåget
In i den stora världen
Är du redo att ta ljuset
Inte tv

Detta är inte A Love Song
Detta är inte A Love Song
Detta är inte A Love Song
Detta är inte A Love Song