DBD: Detta är inte A Love Song – BNP

Detta är inte en kärlekssång

Glad att ha
Inte för att inte ha
Storföretagen är
Mycket klokt
Jag passerar över i
Ange pris

Detta är inte en kärlekssång
Detta är inte en kärlekssång
Detta är inte en kärlekssång
Detta är inte en kärlekssång

Jag är anpassningsbar
Och jag gillar min roll
Jag blir bättre och bättre
Och jag har ett nytt mål
Jag ändrar mina vägar
Där pengar gäller
Detta är inte en kärlekssång

Detta är inte en kärlekssång
Detta är inte en kärlekssång
Detta är inte en kärlekssång
Detta är inte en kärlekssång

Jag ska över till över sidan
Jag är glad att ha
Inte för att inte ha
Storföretagen är
Mycket klokt
Jag är inne fri
Näringsliv

Detta är inte en kärlekssång
Detta är inte en kärlekssång
Detta är inte en kärlekssång
Detta är inte en kärlekssång

Inte tv
Bakom ridån
Ur skåpet
Du tar det första tåget
In i den stora världen
Är du redo att ta ljuset
Inte tv

Detta är inte en kärlekssång
Detta är inte en kärlekssång
Detta är inte en kärlekssång
Detta är inte en kärlekssång