DBD: No Hope In Sight – Paradise Lost

vid 1. Juni erscheint mitThe Plague Withindas vierzehnte Album von Paradise Lost, mit welchem sich die Band nach über 27 Jahre nach ihrer Gründung auf ihre harschen Anfänge zurück besinnen. Hier mitNo Hope In synein erster Vorgeschmack auf das kommende Werk

naglar
Paradise Lost - No Hope In Sight (Lyric video)

DBD: gotik – Paradise Lost

LÃ¥ten „gotikwurde für das am 18. Oktober visas album „Tragic illusion 25 (De Rarities)“ nyinspelning och med en stor Video förutsatt. som alltid gibts den Lyrics lÃ¥ten direkt efter klippet…

naglar
Paradise Lost - gotik 2013 (album Track)

Förneka vår rastlöshet
Frustration spänning eludes
Det förflutna var ren
När tankarna var milda
Nutid fasor liv

Långsamt passerar tidlösa fasor

Bor i all rädsla
Den sorg i mina tårar
Drown alla det förflutna
Vi bodde under dessa år
Väntar på samtal
För hela livet löper ut
Passiv till denna dag
To infinity we’ll fall

Den ljus is dim before us
Skuggor och faller
En störtflod av vilda sätt
Only the mörker can filter through

Väntar på samtal
För hela livet löper ut
Passiv till denna dag
To infinity we’ll fall
Bor i all rädsla
Den sorg i mina tårar
Drown alla det förflutna
Vi bodde under dessa år