DBD: The Machine Says No – Korrosion

Nick Augusto var 2009 till 2014 Drummer Trivium. Nu har den tidigare medlemmen sitt eget band „Korrosion“ lyfts ur dop. Zusammen mit Sänger/Bassist Tommy Hjelm (Insense) och gitarristen Christopher Cussell (Innan den sörjande) och Martin Rygge (Insense) präsentiert Augusto den neuen Song „Machine Says No“…

ARVE Fel: oEmbed Call Misslyckades: Slutpunkten belägen vid https://www.youtube.com/oembed?format=json&url=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3DG_pGJYlVgHo return 404 Fel.
Detaljer: Not Found