DBD: Push Pull Destroy – Battlecross

naglar

Sträck mig för denna dröm
Tryck mig tills jag blöder
Ingenting
Ingenting kommer att hålla detta nere
När kontrollen bryter bland oss

Fate is nothing when you don’t believe
No one will hear if you don’t scream
Ingenting
Ingenting kommer att hålla detta nere
När kontrollen bryter bland oss

Detta är vanligt svart och vitt
Detta kommer aldrig att dö inom
There is nothing Mellan the lines
Detta kommer aldrig att dö inom

Tryck
Dra
Destroy