„Supervenus“ Frédéric Doazan visar en modern vision av Venus - och rådande skönhetsideal. Vad gör en genomsnittlig kvinna? Den Anatomi-Bok visar oss. Och vad är det Kvinnor från, den amerikanska ideal skönhet varje dag i tidningar och Reklam möter? Åtminstone inte som den genomsnittliga kvinnan - det måste hjälpas något…

ARVE Fel: oEmbed Call misslyckades: Slutpunkten belägen vid https://www.youtube.com/oembed?format=json&url=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3D_NzRB1rRb7k return 404 fel.
Detaljer: Not Found