Och, eftersom vi har alla faktiska superkrafter, du måste bara vet använda i rätt ögonblick :)

Superkräfte
(via Lunar Babian)