Muuuahahaha, Och, Och, kan hända… ;)

Star Trek-Fan fällt vom Klo
(Via EL)