Om du börjar med att spara snart nog, kan, enligt denna proposition fram emot en härlig privat Geldregen. Finansiell rådgivare David Bach visar oss följande Video, hur av en liten mängd, uppsättningarna en dag sida, miljonär. Så har en 20-årig bara två dollar om dagen åt sidan. I 30-åringar är redan 6,35 Och med 40 år nu 20,55 Dollar…

naglar