En myra-kvarn är ett fenomen, i vilket en grupp av soldater myror, blind som de är, de viktigaste livsmedelssökande ledare är isolerade och därmed förlora feromon spår. Av denna anledning börjar myrorna att följa varandra, varigenom en kontinuerligt roterande cirkel. Die Ameisen werden schliesslich an Erschöpfung sterben. Dies wurde im Labor reproduziert und das Verhalten konnte in einer Ameisenkolonie-Simulationen nachvollzogen werden. Dieses Phänomen ist eineNebenwirkungder an sich selbst organisierenden Struktur einer Ameisen Kolonie. Jede Ameise folgt der Ameise vor ihm und dies funktionieren solange, bis etwas schief geht und eine Ameisen-Windmühle-Formation uppstår. Ähnliche Phänomene wurden bei Prozessionsraupen und Fischen festgestellt. Förmodligen kommer telefonen vibrerar också, vilket kan förklara den ovanliga kollektiv av myror. Hur hemskt det måste nödvändigtvis.

„Det är en oundviklig konsekvens av sina kommunikationssystem,“ säger biolog Simon Robson, en social insekt specialist på James Cook University. „Att ha myror tillsammans sånt, formen på telefonen kan ha något att göra med det och vibration kan få dem lite mer spännande, men en hel del myror kommer att göra det även utan telefon.“

video Miniatyr
Ants Circling My Phone - iphone ant control - Ameisen umkreisen iphone