Gorgeous! Slutligen, en bakre SUPERCUT, med vilket jag kan göra vänner verkligen. Enbart ljud som påminner om många nätter med dåliga filmer, i fall där oseriöst människor stympade eller dödats…

video Miniatyr
Sixty seconds of Bone Breaking - SUPERCUT