syster Hell

„syster Hell“ är en mycket kort film av Fredrik S. Hana über eine ziemlich unfromme Nonne und ihre Dämonen

En tillbakadragna nunna är frestad att lämna klostret. Hennes dröm är att bli en kurvig, vällustig kvinna; att bli hur hon verkligen känner inuti. Med försiktiga steg, hon ventures mot syndiga staden…

ARVE Fel:
brinner alla folk! - Video inte tillgänglig