syster Hell

„syster Hell“ är en mycket kort film av Fredrik S. Hana en ganska ogudaktig nunna och hennes demoner…

En tillbakadragna nunna är frestad att lämna klostret. Hennes dröm är att bli en kurvig, vällustig kvinna; att bli hur hon verkligen känner inuti. Med försiktiga steg, hon ventures mot syndiga staden…

video Miniatyr
SISTER HELL (short film, 15 min)