Detta kaffe-övergången är klar i 8- bzw 16bit gestaltet und somit ein Pixel-Art-Tribute an die gelben Figuren aus Springfield. Ger den Video Av Paul Robertson och Ivan Dixon, den Musik kommer från Jeremy Dower.

naglar