I enbart 6 Sekunder från uppackning till slut visar oss hur man använder en Mario Culibrk Selfie hålla ordentligt. Egentligen så är en Selfie Stick en riktigt enkel anordning, särskilt om du håller dig till följande anvisningar!