Med följande Video förklarar vetenskapen några myter om schizofreni och hur det är, uppfattar hörselhallucinationer…

video Miniatyr
What If You Hear Voices In Your Head?