Hugh Turvey har en fotografisk teknik utvecklad, räkna när tydligt de inneboende värdena, ty han gör röntgen, ansluter både människor samt objekt och Konst och vetenskap så på ett mycket speciellt sätt. Fascinerande är de humana motiv, eftersom intim och djup siktade i ordets rätta bemärkelse, ett foto knappast vara. Genom att blanda fotografering och röntgenteknik och dess omarbetning Hugh är motiven i hans „Xograms“ många nivåer av tolkning med, göra handling av visning för varje enskild bild till en intressant uppgift.

X-ray fotografi av Hugh Turvey
X-ray fotografi av Hugh Turvey
X-ray fotografi av Hugh Turvey
X-ray fotografi av Hugh Turvey
X-ray fotografi av Hugh Turvey
X-ray fotografi av Hugh Turvey
X-ray fotografi av Hugh Turvey
X-ray fotografi av Hugh Turvey