Jay Flatland och hans vän Paul har gemensamt en Robot byggt, der den Zauber aus Rubiks Würfel nimmt und diesen in nur 1 Sekunde löst

naglar