Stora saker Skull Ratt, som direkt Mad Max stammen könnte

Ånger är att döda
(Via Mister Sisters)