Något bättre än Rainbow har antagligen inte att naturen kan erbjuda i himlen. Detta skådespel kan också hemma på väggarna, på Instructables Antzy Carmasaic har en Rainbow Roller mixtrar, en gadget som tiderna är över grå väggar. Den Bastelanleitung med inköpslista finns här

video Miniatyr
DIY Rainbow Roller