Igen mycket träffande av Harald Schmidt och jag skulle vilja utvidga Lena…