Definitivt behöver du egentligen inte göra montern ren, Fungerar eller gör rätter? Förmodligen redan, men oddsen är inte så illa, att du läser dessa rader bara för sakens skull förhalning. Hej – versteht mich nicht falsch – stannade här! Det kan vänta. Gaaanz lång. Totalt lange. Åtminstone är detta inte fem minuter, där oss Den Metamorphium prokrastinieren från förhalning ut något om förhalning…

video Miniatyr
Förhalning