Domics på favoritsport mänsklighetens. Förhalning är stor och som inte tillfredsställa?! Domics gör det ändå och sedan också vilja prokrastiniert videoklipp om förhalning, istället för att göra något vettigt…

naglar