Är snart Halloween och eftersom du kan imponera pÃ¥ nÃ¥gon med ketchup fläckar, har redan ausschauen allt nÃ¥got verkligt. Marc Clancy aka Powdah FX skapar frÃ¥n makeup fungerar underverk, mit welchen er bestimmt allen Nachbarn das Fürchten lehrt. Sämtliche der folgenden Special Effects hat sich der Make-Up Artist aus Melbourne selbst beigebracht. Gruesome bra. Och nu en hel del roliga hackles pitching!

Powdah FX Grusel-Make-Up ist nichts für schwache Nerven
Powdah FX Grusel-Make-Up ist nichts für schwache Nerven
Powdah FX Grusel-Make-Up ist nichts für schwache Nerven
Powdah FX Grusel-Make-Up ist nichts für schwache Nerven
Powdah FX Grusel-Make-Up ist nichts für schwache Nerven
Powdah FX Grusel-Make-Up ist nichts für schwache Nerven
Powdah FX Grusel-Make-Up ist nichts für schwache Nerven
Powdah FX Grusel-Make-Up ist nichts für schwache Nerven

I, Mood for mer? Efter hoppet finns mer

Powdah FX Grusel-Make-Up ist nichts für schwache Nerven
Powdah FX Grusel-Make-Up ist nichts für schwache Nerven
Powdah FX Grusel-Make-Up ist nichts für schwache Nerven
Powdah FX Grusel-Make-Up ist nichts für schwache Nerven
Powdah FX Grusel-Make-Up ist nichts für schwache Nerven
Powdah FX Grusel-Make-Up ist nichts für schwache Nerven
Powdah FX Grusel-Make-Up ist nichts für schwache Nerven
Powdah FX Grusel-Make-Up ist nichts für schwache Nerven
Powdah FX Grusel-Make-Up ist nichts für schwache Nerven