Katt och pizza är två grundpelarna i Internet och i vissa fall även av liv. Pizza, symbol för kulinariska Kärlek und Katzen, symbol för fuck-you-Am ass-djurliv. Parade i en animering, som på något sätt bettet förlorade har…

video Miniatyr
Pizza Katt - Simons katt