Denna smarta apor på Twycross Zoo i England sträcker sig över en duk mellan två linjer och redan har han byggt en hängmatta. Annan kollega upptäckte, att denna säng kan föras in i rytmen med en mild knuff… hui und, bryter hela instabila konstruera kollapsar…

video Miniatyr
Crafty Orangutan Builds His Own Hammock