Som ungdoms ordet är redan kraftigt. Auweia..

Nyligen på toalett
(via Reddit)