YouTuber Kapten McKay Random har, medan Batman bara slå upp Stålmannen teatrar, någonsin tänkt på, med vilka Black Knight nästa blir i håret. Han hade en idé, som på något sätt passar mycket bättre, som mannen av stål: The Terminator. Arnie var från den andra delen faktiskt alltid tack omprogrammering mer eller mindre framgångsrikt tillgodoses den goda sidan och har för, att John Connor pensionsåldern var åtminstone någorlunda nära - å andra sidan måste man också ta hänsyn till den allra första delen, var i Arnie bara inte den stora superhjälte.

ingen aning, i vilken tid eller vad universum kapten McKay Random avvecklar sin lilla stop-motion-film, under bakgrund av begränsade resurser, han har utanför flera miljoner dollar filmindustrin, är men mycket klokt. Batman infiltrerat däri Skynet huvudkontor till en virus infiltrat, att dödgenererande änden, att göra artificiell intelligens en ände. logiskt, att T-800 som kommer att ha något att säga…

video Miniatyr
BATMAN vs TERMINATOR (Stop Motion Animation)