Ingenstans var detta „Msicless“ Introkram varje matchande, än Monks vinjett. Bra gjort… :)

naglar
Musicless Introduktion / Monk