Niklas Roy hatt i Wrocław (Breslau), Polen, en enorm, upp till förstärkare, byggd helt mekanisk maskin, den generativa per vev kontroll Musik (Ett par Prover pÃ¥ Soundcloud) skapad. Fler bilder, GIF och Info Det finns här

Music Construction Machine är en stor, offentlig, generativ speldosa, där människor kan arbeta via en stor handvev. Projektet är på offentlig visning i Goethe-Institut Pop Up Pavillion i Wroclaw, Polen, som en del av kulturhuvudstadsprogrammet. [...]

musiken genereras av en algoritm, som genomförs helt och hÃ¥llet mekanisk hÃ¥rdvara, och som upprepar genom alla typer av möjliga sekvenser av beats och toner. SÃ¥ledes, maskinen permanent "konstruerar" nya "musik", medan det körs, därav namnet "Music Construction Machine".

Även om hårdvaran avgör vilka toner spelas, operatörerna har fortfarande ett starkt inflytande på tolkningen och uttryck i musiken, eftersom de kan bestämma hur snabbt de vev och där de avbryter flödet av musik.

naglar