kommer vagt bekant…

På morgonen, innan den första kaffe
(Via felfunktion)