Måndag, Om två är inte tillräckligt…

Måndag: Trible-mittelfinger