Med blotta mänskliga ögat, är hastigheten MASTER inte att se Ken. På kort tid är det otro 100 Misshandel och andra tidigare. Bara bra, att den tekniska utvecklingen är så avancerad, att en super slow motion kameran ger oss insikter i detta mirakel. Madness!

naglar