Vems sida är du på?

Marvel vs. DC Filmer: Vem har bättre Line-Up?
(Via Zimbio)