Med tvÃ¥ Android-Smartphones och iPhone du kan fÃ¥ en polygloten rÃ¥dets cirkel med Google Skapa Late. Även deltagarna pratar förbi varandra latent, men nÃ¥got händer inte sällan bland folk. Så välj en tidlös samtalsämne, som alla har en Ã¥sikt: Norge - och tonfisk. Mobiltelefonerna har talat i testerna upp till en fjärdedel av en timme tillsammans, skriver Jomatotu i beskrivningen av hans videor. Många poster var där helt meningslöst, andra, sÃ¥som „Jag är medveten om vem jag är“ (Jag är medveten om, vem jag är) kontrast, nästan skrämmande…

naglar