Med två Android-Smartphones och iPhone du kan få en polygloten rådets cirkel med Google Skapa Late. Även deltagarna pratar förbi varandra latent, men något händer inte sällan bland folk. Så välj en tidlös ämne, som alla har en åsikt: Norge - och tonfisk. De mobiltelefoner har talat i testerna upp till en fjärdedel av en timme varje, skriver Jomatotu i beskrivningen av hans videor. Många uppsättningar gjorde meningslöst, andra, såsom „Jag är medveten om vem jag är“ (Jag är medveten om, vem jag är) kontrast, nästan skrämmande…

video Miniatyr
Approaching Singularity...