Ingen aning, huruvida följande konstruktion håller, vad det lovar, men du kan prova det minst en gång. Så man kan kip i brand, utan att på Natt Att behöva lägga trä…

Lång lägereld
(via Reddit)