Vänner, Vi har du märkt säkert, Jag är ett fan av kult- och Trash filmer. Alltid efter filmer, Jag kanske inte har sett jag är på „30 WTF Filmer som du kanske inte har sett“ sköt. Och det är en total garanti! Jag verkligen föreställa så mycket Trash vet om, men av de trettio filmer som jag har sett hittills endast fyra filmer! Så kanske något för dig, Vänner av Crypt?

Cult- och skräp filmer, du har antagligen aldrig sett