Trial-Pro Kenny Belaey färdas på sin cykel i de franska Alperna 2700 m.ü.M. en slackline, vilken är spänd över 112m höjd. Säker kurs… – und dennoch, aiaiaiai…

video Miniatyr
Kenny Belaey's Balance