Furchtbar schöne Hymne aus 90s Internet Instruktions Videor… Det var tider, som det var med 64 kbit ISDN och var stolt, dass man mit Kanalbündelung sogar mit 128kbit laden konnte:)

naglar
Just Surf The Net