Här är en första filmklipp, att „första mötet“ eller „Första mötet“.