I följande klipp där för dig från första sex Star Wars Filmer varje fordons, från den minsta till den största…

video Miniatyr
Every original Star Wars trilogy vehicle to scale