De som gillar hans kolleger med iPhone vill reinlegen, finner följande Video några trick med instruktioner…

It’s their fault for lea­ving their phone un­lo­cked

video Miniatyr
5 Harmless iPhone Pranks