spännande Video Essä av Evan „Nerdwriter“ Puschak ny intertextualitet i modern blockbuster bio, dvs den kontinuerliga citera och referera andra filmer eller egen kanon (Star Wars, Marvel Cinematic universum etc.). Mycket intressant.

video Miniatyr
intertextuality: Hollywood's New Currency