Eller bara handling och reaktion. En kortfilm med konstiga reaktioner på åtgärder. Terri Timely går med sin film en overklig sätt, där han, till exempel,… eller… Bra, kanske du titta på detta bättre själv. Också, om begreppet är relativt klar, är reaktionen av åtgärder som ännu alltid återigen mycket överraskande. Och konstiga! Och stor!

video Miniatyr
Input/Output