Hushme“ En mask, du handen, Om ingen kommer att lyssna på telefonsamtal. Så du kan se, som en billig kopia av Darth Far eller Bane, men så till slut måste man inte längre galen, om du måste ringa offentligt med Mama… ;)

naglar