Kink i optiken? förklaringen, att vår hjärna är extremt känslig för att känna igen mönster. Här överlagra två, schackbrädet med dess höga symmetri i horisontalplanet + Vertikal och korsen, där färgen symmetri kan endast i ett plan kvar, medan men annars sammanfaller med symmetri av schackbrädet. Det är rent intuitiv vy, som korsar som sådan och schackbrädet i princip ha samma symmetri, därför de hör ihop och är inte uppfattas som något separat. Eftersom färgen på korsen men bortsett från denna symmetri, studerade våra hjärnor för detta mönster ett uttalande och finner detta i en „ny kvalitet“ nämligen tre dimensionerna…

Hirnverdreher av dagen