Och ändå vegan!

Dagens skålen för dagen
(Via Falk)