För detta ändamål kan man bara säga, har fantastiska att många människor överlevde hennes självmord…

Halt! Drug är självmord!
(via Peter Glaser)