En öl bryggeri frÃ¥n den lilla, bescheidenen Örtchen in Österreich mit dem Namen Fucking darf ihr helles Bier nun offiziell und mit der Genehmigung des europäischen Markenamtes „Fucking Hell“ ringa och snart kan du köpa den blonda Wet. (Jävla) Hell yes, High Five!

Fucking Hell: En lättöl från regionen Jävla
(Via Tankard)